Kindercoaching

Wat is kindercoaching?

Kindercoaching is een kortdurende vorm van individuele psychosociale begeleiding voor kinderen. Hierbij wordt uw kind ondersteund en begeleid bij ongewenste, pijnlijke, ongemakkelijke of moeilijke situaties die het ondervindt in het leven. Doordat lichaam en geest onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden kunnen deze situaties klachten geven zoals bijvoorbeeld boosheid, verdriet, angst, spanning, gedragsproblemen, concentratie-stoornissen, vage lichamelijke klachten en slapeloosheid. Persoonlijke coaching kan uw kind helpen sterker te worden en zich daardoor prettiger te voelen. Samen met uw kind ga ik vanuit een positieve gedachtegang op zoek naar een oplossing. Hierbij kijk ik vooral  naar de mogelijkheden van uw kind in plaats van zijn of haar onmogelijkheden.

Kindercoaching helpt kinderen die….

 • meer zelfvertrouwen kunnen gebruiken
 • emotionele problemen hebben
 • faalangstig zijnkindercoach dronten weerbaarheid zelfvertrouwen verlegen faalangst coachee
 • bang zijn of angsten hebben
 • moeite hebben met vriendjes maken
 • gepest worden of zelf pesten
 • beter voor zichzelf willen opkomen
 • verlegen zijn
 • vaak boos zijn
 • niet lekker in hun vel zitten
 • moeite hebben met de scheiding van de ouders
 • makkelijk te beïnvloeden zijn
 • ondersteuning kunnen gebruiken bij een rouwproces
 • niet meer naar school willen of durven
 • vage lichamelijke klachten hebben
 • slaapproblemen hebben

Hoe werkt kindercoaching?

Door middel van een telefonisch intakegesprek bespreken we de globale hulpvraag. Mocht kindercoaching uw kind kunnen ondersteunen plannen we direct een kennismakingsgesprek. Tijdens het kennismakingsgesprek bespreken we samen met uw kind waar de exacte knelpunten en/of hulpvragen liggen. Aan de hand van de hulpvraag worden er coachingssessies gepland welke aansluiten op de behoefte(s) van uw kind.

kindercoach dronten coacheeTijdens de coachingssessies met uw zoon of dochter zoeken we samen naar oplossingen. Hierbij wordt zoveel mogelijk een beroep gedaan op het eigen oplossingsvermogen van het kind. Technieken die hierbij gebruikt kunnen worden zijn o.a. gesprekjes, verhalen, creatieve activiteiten of het spelen van het Coachee spel waarbij het kind aan de hand van vraag- en opdrachtkaartjes zijn eigen hulpvraag en oplossingen inzichtelijk kan maken.

Om een coachingstraject succesvol te laten zijn is het uiteraard belangrijk dat uw kind onvoorwaardelijke steun ervaart vanuit zijn/ haar omgeving. Coaching is strikt vertrouwelijk en valt onder het beroepsgeheim, dit betekent dat er geen details uit de sessies met uw kind met anderen gedeeld worden. Ook wanneer het coachingstraject vergoed wordt door een derde partij wordt er niets uit de sessies besproken met deze partij zonder uitdrukkelijke toestemming van u en uw kind.

Voor kindercoaching is geen doorverwijzing van de huisarts, school of anderen nodig. Denkt u dat kindercoaching wellicht ook iets voor uw kind kan betekenen neem dan snel contact op!

Everybody is a genius. But if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole life believing that it is stupid.

 Albert Einstein

Reacties zijn gesloten.