Rots & Water maatwerk

Speciaal voor scholen, na- of buitenschoolse opvang, en andere instellingen biedt Weer!Kracht Rots & Water maatwerk trainingen aan.

Wat is Rots & Water?

Rots & Water is een psychofysieke training voor jongens en meisjes in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs, speciaal onderwijs, jeugdhulpverlening, jeugddetentie, GGZ en vluchtelingenwerk. Thema’s welke binnen de training aan bod komen zijn o.a. sociale competenties, weerbaarheid, solidariteit, pestgedrag, waarden en normen en geweld. Aangezien Rot & Water al kan worden gestart op 4-jarige leeftijd en kan doorlopen t/m 18 jaar betekend dit voor scholen dat Rots & Water, in tegenstelling tot andere interventies, in alle schooltypes schoolbreed kan worden ingezet.

Rots & Water is een puur Nederlands programma, ontwikkeld door Freerk Ykema, dat momenteel in meer dan 30 landen wordt ingezet in de begeleiding van jongens en meisjes van 4 tot 18+.

Wat is het doel van de training?

Doel van de Rots & Water training is het vergroten van de sociale vaardigheden, communicatie en welzijn bij kinderen en jongeren en het voorkomen en/of verminderen van sociale problemen zoals pesten, meeloopgedrag, uitsluiting, conflicten en grensoverschrijdend gedrag. Door het ondersteunen en bevorderen van de sociaal-emotionele ontwikkeling wordt dit doel bereikt.

Waarom Rots & Water?

De Rots & Water trainingen zijn effectief omdat zij zich op een positieve manier richten op:

 • de sociaal-emotionele ontwikkeling van elk kind
 • het creëren van een veilig groepsproces dat preventief werkt en pestgedrag voorkomt
 • het slachtoffer van pestgedrag en de pesters
 • het mobiliseren van de vaak passief toekijkende omstanders

Rots & Water is verder zo effectief omdat het:

 • gebruik maakt van de psychofysieke methodiek waarbij cognitieve leerprocessen worden gekoppeld aan fysieke ervaring
 • een sfeer creëert van harmonie en respect
 • zowel individueel als ook in groeps- en klassenverband ingezet kan worden
 • kinderen en jongeren aanspreekt vanwege het fysieke karakter
 • schoolbreed kan worden ingezet
 • een sterke transfer naar leefgebieden buiten de school zoals het sportveld, het uitgaansleven, het verkeer enz. mogelijk maakt
 • uit onderzoek blijkt dat de geleerde vaardigheden op langere termijn beklijven
 • het de relatie leraar-leerling en die van leerlingen onderling verbetert

Een breed scala van onderzoeken (o.a. Trimbos Instituut i.s.m. Rutgers Stichting) naar effectiviteit heeft de afgelopen jaren plaatsgevonden. Algemene uitkomsten zijn: minder pesten en geweld op school en in de klas, betere copingstrategieën in geweldsituaties, betere sociale vaardigheden, meer zelfvertrouwen en zelfbeheersing, minder meeloopgedrag, beter in staat eigen mening en keuzes naar voren te brengen en zelfstandig een eigen weg te gaan, betere leerresultaten op school, groter algemeen welbevinden.

Wat is de werkwijze?

De training Rots & Water is een groepstraining welke in samenspraak voor uw school of instelling op maat gemaakt wordt. Het tijdstip van de training en de grootte en samenstelling van de groepjes wordt in overleg bepaald zodat de training optimaal in te passen is in bijvoorbeeld een lesschema. Voor de training wordt bij voorkeur gebruik gemaakt van een in (of vlakbij) de school/BSO/instelling aanwezige geschikte ruimte (gymzaal).

Waarom kiezen voor Weer!Kracht?

Mijn ervaring binnen het reguliere en vooral het cluster 4 onderwijs stelt mij in staat om o.a. snel een beeld te vormen van de groep. Daardoor kan ik deelnemers welke speciale aandacht behoeven op de juiste wijze in de groep opnemen en behouden. Ook geeft mij dit de mogelijkheid om gaandeweg de training deze aan te passen aan ervaren behoefte van de deelnemers of actuele thema’s binnen uw omgeving. Exceptioneel of buiten proportioneel gedrag, wat menig hiermee onervaren trainer afschrikt, zijn voor mij geen onbekend terrein. Indien gewenst kan ik vanuit de training advies geven aan uw medewerkers met betrekking tot een in de praktijk beproefde aanpak.

Om voor, of via, uw school/BSO/instelling een op maat gemaakte Rots & Water training te kunnen aanbieden ga ik graag met u in gesprek. Indien u mij een e-mail stuurt of het contactformulier invult dan neem ik z.s.m. contact met u op voor het maken van een afspraak.

Om indruk te krijgen over wat Rots en Water voor de kinderen van uw school/BSO/instelling kan betekenen beveel ik u  onderstaande uitzending van “Geheim van Middelland” uit 2015 aan;

Reacties zijn gesloten.