Weer!Krachtig tegen Pesten

Weer!Krachtig tegen Pesten is een training speciaal voor kinderen in de leeftijd van 8 tot en met 12 jaar die met pestgedrag te maken krijgen. Aangezien onderzoeken uitwijzen dat van de kinderen in de basisschoolleeftijd er maar liefst 1 op de 10 op school, de sportvereniging of in de buurt gepest wordt (en online zelfs 1 op de 5 kinderen) richt deze training zich speciaal op deze doelgroep. Pesten gebeurt vaak en lang en maakt kinderen onzeker, verdrietig, depressief en veroorzaakt zelfs lichamelijke klachten.

Inhoud Weer!Krachtig tegen Pesten training

In de training gaan we aan de slag met diverse aspecten van het pesten en ook veilig en onveilig gedrag. Denk hierbij aan hoe uw kind kan helpen als het pestgedrag bij anderen ziet ofPesten Training Weerbaar wat het kan doen als het zelf gepest wordt. Ook de do’s and  don’ts op social media  komen aan bod, net zoals wat te doen als het wordt lastiggevallen door een volwassene. Kortom de deelnemers krijgen handvatten geboden om meer voor zichzelf en anderen op te komen. Resultaat hiervan is dat zij zich veiliger kunnen voelen en beter gewapend zijn tegen allerlei pestgedrag.

Per training kunnen maximaal 4 kinderen deelnemen. Er is bewust gekozen voor een kleine groep waarbij veiligheid, wederzijds respect en vertrouwen bovenaan staat. Na afloop van de training ontvangt iedereen het Weer!Krachtig tegen Pesten certificaat!

Duur en kosten

De workshop bestaat uit 4 bijeenkomsten van een uur en kost € 35,- per kind. De training wordt gegeven op een nader te bepalen locatie in Dronten.

Deelname

Voelt uw kind zich gepest, is het misschien een pester of wilt u uw kind weerbaarder maken voor het geval het met pestgedrag te maken krijgt? Schrijf dan snel in en maak hem/haar Weer!Krachtig tegen Pesten!

INSCHRIJVEN

De startdata van deze training zijn flexibel, zodra er voldoende aanmeldingen zijn wordt de training gestart. Wilt u meer informatie over de training of de planning neem dan contact met mij op.

Reacties zijn gesloten.